Basisemoties

Universeel gezien zijn er 8 basisemoties; deze emoties brengen ons naar onze kernovertuigingen.

De 8 basisemoties, de 4 b’s en hun nuances

Deze emoties komen in elke cultuur voor en zijn op dezelfde manier waarneembaar. Alle nuances die wij emoties noemen zijn terug te herleiden tot deze 8 basisemoties:
1. Liefde
2. Angst
3. Vreugde
4. Woede
5. Verdriet
6. Verrassing/Verbazing
7. Schaamte
8. Walging

Ook wordt wel een indeling gemaakt van 4 emoties, de zogenaamde 4 b’s:
– blij
– bedroefd
– bang
– boos

Alle nuances die wij emoties noemen zijn terug te herleiden tot deze basisemoties:

Woede: furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis, bitterheid, irritatie, vijandigheid, – in pathologische vorm: haat (wat kan leiden tot gewelddadigheid)

Verdriet: smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop – in pathologische vorm: depressie

Angst: bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, wantrouwen (kan leiden tot jaloezie), zenuwachtigheid, schrik – in pathologische vorm: fobie en paniek

Liefde: acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, toewijding, verliefdheid – in pathologische vorm: adoratie

Vreugde: geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking, geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie – in pathologische vorm: manie

Walging: minachting, ontzetting, verachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, afkeer, weerzin

Verrassing/verbazing: schok, verbijstering, verwondering

Schaamte: schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, gene, berouw

Meer informatie vind je op https://iseeyounow.nl voor uitleg en coaching.