Een Cursus in Wonderen


Wil je meer weten over Een Cursus in Wonderen kom dan een keer naar het Ontmoetings- en studiecentrum of kijk eens op de website www.miraclesincontact.com.

Op de pagina EVENTS kun je deze informatie ook vinden.

Wanneer je het gevoel krijgt dat niets heeft gewerkt, dan ben je misschien bereid tot het maken van een andere keuze. En wanneer je die keuze maakt zal je leven wellicht niet makkelijker worden, maar wel eenvoudiger.

Wil jij je Zelf leren kennen?


Onder “EVENTS” vind je wat praktische zaken.

Wij horen graag van je.

Hartegroet,

Walter van Bijsterveld

Tot snel

Een wat?

Een Cursus in Wonderen is een leerweg uit de angst naar Liefde, waarvan er velen zijn in deze wereld.

Aanmelden

Voor aanmelden stuur hier een kort bericht via ons CONTACTFORMULIER.

UITLEG BASISEMOTIES

Universeel gezien zijn er 8 basisemoties; deze emoties brengen ons naar onze kernovertuigingen.

De 8 basisemoties, de 4 b’s en hun nuances

Deze emoties komen in elke cultuur voor en zijn op dezelfde manier waarneembaar. Alle nuances die wij emoties noemen zijn terug te herleiden tot deze 8 basisemoties:
1. Liefde
2. Angst
3. Vreugde
4. Woede
5. Verdriet
6. Verrassing/Verbazing
7. Schaamte
8. Walging

Ook wordt wel een indeling gemaakt van 4 emoties, de zogenaamde 4 b’s:
– blij
– bedroefd
– bang
– boos

Alle nuances die wij emoties noemen zijn terug te herleiden tot deze basisemoties:

Woede: furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis, bitterheid, irritatie, vijandigheid, – in pathologische vorm: haat (wat kan leiden tot gewelddadigheid)

Verdriet: smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop – in pathologische vorm: depressie

Angst: bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, wantrouwen (kan leiden tot jaloezie), zenuwachtigheid, schrik – in pathologische vorm: fobie en paniek

Liefde: acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, toewijding, verliefdheid – in pathologische vorm: adoratie

Vreugde: geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking, geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie – in pathologische vorm: manie

Walging: minachting, ontzetting, verachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, afkeer, weerzin

Verrassing/verbazing: schok, verbijstering, verwondering

Schaamte: schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, gene, berouw
En kijk ook eens naar de “Twaalf principes van Attitudinal Healing